لیست قیمت درایو (اینورتر) اینوت INVT

لیست قیمت اینورتر (درایو) های اینوت INVT ، محصولات اینورتر اینوت سری های GD10 ، GD20 ، GD200A ، GD200L ، GD350 تولید و برای کاربردهای مختلف عرضه میگردند ، اینورتر اینوت یکی از با کیفیت ترین تولیدات اینورتر ساخت کشور چین میباشد که توانایی رقابت با برندهای ساخت کره جنوبی را دارد.

 
تصویرکد فنی (شناسه محصول)نام محصولدسته بندیقیمتقیمت
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD200A-0R7G-4 GD200A-0R7G-4 اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD200A-0R7G-4 8,494,080 تومان
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD200A-1R5G-4 GD200A-1R5G-4 اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD200A-1R5G-4 8,749,500 تومان
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD200A-2R2G-4 GD200A-2R2G-4 اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD200A-2R2G-4 9,596,100 تومان
اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب اینوت INVT مدل GD200A-004G/5R5P-4 GD200A-004G-5R5P-4 اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب اینوت INVT مدل GD200A-004G/5R5P-4 12,028,800 تومان
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب اینوت INVT مدل GD200A-5R5G/7R5P-4 GD200A-5R5G/7R5P-4 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب اینوت INVT مدل GD200A-5R5G/7R5P-4 15,000,000 تومان
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب اینوت INVT مدل GD200A-7R5G/011P-4 GD200A-7R5G/011P-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب اینوت INVT مدل GD200A-7R5G/011P-4 18,345,600 تومان
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT مدل GD200A-011G/015P-4 GD200A-011G/015P-4 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT مدل GD200A-011G/015P-4 21,880,300 تومان
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT مدل GD200A-015G/018P-4 GD200A-015G/018P-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT مدل GD200A-015G/018P-4 25,832,000 تومان
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT مدل GD200A-018G/022P-4 GD200A-018G/022P-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT مدل GD200A-018G/022P-4 31,477,000 تومان
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب اینوت INVT مدل GD200A-022G/030P-4 GD200A-022G/030P-4 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب اینوت INVT مدل GD200A-022G/030P-4 38,666,900 تومان
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب اینوت INVT مدل GD200A-030G/037P-4 GD200A-030G/037P-4 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب اینوت INVT مدل GD200A-030G/037P-4 45,843,800 تومان
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب اینوت INVT مدل GD200A-037G/045P-4 GD200A-037G/045P-4 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب اینوت INVT مدل GD200A-037G/045P-4 58,544,600 تومان
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب اینوت INVT مدل GD200A-045G/055P-4 GD200A-045G/055P-4 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب اینوت INVT مدل GD200A-045G/055P-4 67,831,700 تومان
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب اینوت INVT مدل GD200A-055G/075P-4 GD200A-055G/075P-4 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب اینوت INVT مدل GD200A-055G/075P-4 78,449,300 تومان
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب اینوت INVT مدل GD200A-075G/090P-4 GD200A-075G/090P-4 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب اینوت INVT مدل GD200A-075G/090P-4 107,372,200 تومان
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب اینوت INVT مدل GD200A-090G/110P-4 GD200A-090G/110P-4 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب اینوت INVT مدل GD200A-090G/110P-4 120,719,000 تومان
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب اینوت INVT مدل GD200A-110G/132P-4 GD200A-110G/132P-4 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب اینوت INVT مدل GD200A-110G/132P-4 135,878,400 تومان
اینورتر 132 کیلووات 175 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-132G/160P-4 اینورتر 132 کیلووات 175 اسب اینوت INVT-GD200A 174,854,400 تومان
اینورتر 160 کیلووات 220 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-160G/185P-4 اینورتر 160 کیلووات 220 اسب اینوت INVT-GD200A 191,932,200 تومان
اینورتر 185 کیلووات 250 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-185G/200P-4 اینورتر 185 کیلووات 250 اسب اینوت INVT-GD200A 212,352,000 تومان
اینورتر 200 کیلووات 270 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-200G/220P-4 اینورتر 200 کیلووات 270 اسب اینوت INVT-GD200A 246,355,200 تومان
اینورتر 220 کیلووات 300 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-220G/250P-4 اینورتر 220 کیلووات 300 اسب اینوت INVT-GD200A 285,196,800 تومان
اینورتر 250 کیلووات 340 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-250G/280P-4 اینورتر 250 کیلووات 340 اسب اینوت INVT-GD200A 312,480,000 تومان
اینورتر 280 کیلووات 375 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-280G/315P-4 اینورتر 280 کیلووات 375 اسب اینوت INVT-GD200A 321,753,600 تومان
اینورتر 315 کیلووات 430 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-315G/355P-4 اینورتر 315 کیلووات 430 اسب اینوت INVT-GD200A 347,289,600 تومان
اینورتر 355 کیلووات 485 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-355G/400P-4 اینورتر 355 کیلووات 485 اسب اینوت INVT-GD200A اطلاعات بیشتر
اینورتر 400 کیلووات 544 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-400G-4 اینورتر 400 کیلووات 544 اسب اینوت INVT-GD200A اطلاعات بیشتر
اینورتر 500 کیلووات 670 اسب اینوت INVT-GD200A GD200A-500G-4 اینورتر 500 کیلووات 670 اسب اینوت INVT-GD200A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R7G-4-B GD10-0R7G-4-B اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R7G-4-B 6,626,400 تومان
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10-1R5G-4-B GD10-1R5G-4-B اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10-1R5G-4-B 6,705,600 تومان
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10-2R2G-4-B GD10-2R2G-4-B اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10-2R2G-4-B 7,246,800 تومان
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات 0.5 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R4G-S2-B GD10-0R4G-S2-B اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات 0.5 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R4G-S2-B 4,541,000 تومان
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R7G-S2-B GD10-0R4G-S2-B-1 اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R7G-S2-B 4,791,600 تومان
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10-1R5G-S2-B GD10-1R5G-S2-B اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10-1R5G-S2-B 6,177,600 تومان
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10-2R2G-S2-B GD10-2R2G-S2-B اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10-2R2G-S2-B 6,388,800 تومان
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-1R5G-4 اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT-GD350A 11,047,700 تومان
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-2R2G-4 اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT-GD350A 11,800,300 تومان
اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-004G-4 اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب اینوت INVT-GD350A 14,515,200 تومان
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-5R5G-4 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب اینوت INVT-GD350A 16,853,800 تومان
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-7R5G-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب اینوت INVT-GD350A 19,582,100 تومان
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-011G-4 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT-GD350A 23,546,900 تومان
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-015G-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT-GD350A 28,183,700 تومان
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-018G-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT-GD350A 33,747,800 تومان
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-022G/030P-4 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب اینوت INVT-GD350A 37,457,300 تومان
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-030G-4 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب اینوت INVT-GD350A 49,136,600 تومان
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-037G-4 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب اینوت INVT-GD350A 57,482,900 تومان
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-045G-4 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب اینوت INVT-GD350A 72,132,500 تومان
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-055G-4 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب اینوت INVT-GD350A 82,521,600 تومان
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-075G-4 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب اینوت INVT-GD350A 98,098,600 تومان
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-090G-4 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب اینوت INVT-GD350A 116,645,800 تومان
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-110G-4 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب اینوت INVT-GD350A 129,454,000 تومان
اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-132G-4 اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب اینوت INVT-GD350A 193,939,200 تومان
اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-160G-4 اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب اینوت INVT-GD350A 209,932,800 تومان
اینورتر سه فاز 185 کیلووات 250 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-185G-4 اینورتر سه فاز 185 کیلووات 250 اسب اینوت INVT-GD350A 224,985,600 تومان
اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-200G-4 اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب اینوت INVT-GD350A 255,897,600 تومان
اینورتر سه فاز 220 کیلووات 300 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-220G-4 اینورتر سه فاز 220 کیلووات 300 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-250G-4 اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 280 کیلووات 375 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-280G-4 اینورتر سه فاز 280 کیلووات 375 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-315G-4 اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 355 کیلووات 485 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-355G-4 اینورتر سه فاز 355 کیلووات 485 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 400 کیلووات 544 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-400G-4 اینورتر سه فاز 400 کیلووات 544 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 500 کیلووات 670 اسب اینوت INVT-GD350A GD350A-500G-4 اینورتر سه فاز 500 کیلووات 670 اسب اینوت INVT-GD350A اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -045G/055P-4 اینورتر سه فاز 45 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز  37 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -037G/045P-4 اینورتر سه فاز  37 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -030G/037P-4 اینورتر سه فاز 30 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 56,595,800 تومان
اینورتر سه فاز 22 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -022G/030P-4 اینورتر سه فاز 22 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 45,386,900 تومان
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -018G/022P-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 40,185,600 تومان
اینورتر سه فاز 15 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -015G/018P-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 30,737,300 تومان
اینورتر سه فاز 11 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -011G/015P-4 اینورتر سه فاز 11 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 24,003,800 تومان
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -7R5G/011P-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 20,146,600 تومان
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L-5R5G/7R5P-4 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 16,625,300 تومان
اینورتر سه فاز 4 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور GD200L -004G/5R5P-4 اینورتر سه فاز 4 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور 13,386,200 تومان
اینورتر تک فاز 0.4 کیلووات اینوت GD20 GD20-0R4G-S2 اینورتر تک فاز 0.4 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر تک فاز 0.75 کیلووات اینوت GD20 GD20-0R7G-S2 اینورتر تک فاز 0.75 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر تک فاز 1.5کیلووات اینوت GD20 GD20-1R5G-S2 اینورتر تک فاز 1.5کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات اینوت GD20 GD20-2R2G-S2 اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات اینوت GD20 GD20-0R7G-4 اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات اینوت GD20 GD20-1R5G-4 اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات اینوت GD20 GD20-2R2G-4 اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 4 کیلووات اینوت GD20 GD20-004G-4 اینورتر سه فاز 4 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات اینوت GD20 GD20-5R5G-4 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات اینوت GD20 GD20-7R5G-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 11 کیلووات اینوت GD20 GD20-011G-4 اینورتر سه فاز 11 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات اینوت GD20 GD20-015G-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات اینوت GD20 GD20-018G-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 22 کیلووات اینوت GD20 GD20-022G-4 اینورتر سه فاز 22 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات اینوت GD20 GD20-030G-4 اینورتر سه فاز 30 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 37 کیلووات اینوت GD20 GD20-037G-4 اینورتر سه فاز 37 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات اینوت GD20 GD20-045G-4 اینورتر سه فاز 45 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 55 کیلووات اینوت GD20 GD20-055G-4 اینورتر سه فاز 55 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 75 کیلووات اینوت GD20 GD20-075G-4 اینورتر سه فاز 75 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 90 کیلووات اینوت GD20 GD20-090G-4 اینورتر سه فاز 90 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 110 کیلووات اینوت GD20 GD20-110G-4 اینورتر سه فاز 110 کیلووات اینوت GD20 اطلاعات بیشتر
 
معرفی کوتاه درایو اینوت

درایو (اینورتر) اینوت

شرکت اینوت از زمان تأسیس در سال 2002 بر روی اتوماسیون صنعتی متمرکز بوده است و در سال 2010 به بازار عمومی راه پیدا می‌کند. این شرکت به عنوان اولین شرکت دارای فهرست سهام A (سهم 002334) در بورس شنژن در صنعت معرفی می‌شود. در حال حاضر،INVT صاحب 15 شرکت تابعه، بیش از 3000 کارمند ، بیش از 30 دفتر داخلی و مراکز ضمانت نامه و 8 شعبه خارج از کشور است و یک شبکه فروش را پوشش می‌دهد که بیش از 80 کشور و منطقه در خارج از کشور را در بر می‌گیرد.

شرکت اینوت در حال حاضر بزرگترین شرکت تماماً چینی در حوزه الکترونیک صنعتی در کشور چین است.

این کمپانی در حوزه الکترونیک قدرت، سبد محصول کاملی را ارائه نموده است. از جمله مهم‌ترین تولیدات این شرکت می‌توان انواع درایو برای انواع الکتروموتورها و اینورترهای On-Grid و Off-Grid را نام برد.

در دسته درایوها (اینورتر) برای موتورهایی القایی سه فاز تولیدی این شرکت انواع درایوها با کاربردهای مختلف مثل پمپ، فن، آسانسور و بالابر و … که از لحاظ شرایط کارکرد در دسته‌های Light-Duty، Normal-Duty و Heavy-Duty تقسیم بندی می‌شوند را می‌توان نام برد.

شرکت INVT تولیدات فوق­ الذکر را برای سطوح ولتاژی 220، 380، 690 و تا 6600 ولت در دو دسته درایوهای LV و MV ارائه می‌دهد. درایوهای LV ساخت این شرکت تا توان 690 کیلووات و درایوهای MV ساخت این شرکت تا توان 2.5 مگاوات در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند. البته این شرکت به صورت سفارشی سازی شده توان‌های مختلفی را ارائه می‌دهد و محدودیتی در ساخت توان‌های محتلف ندارد اما به صورت معمول این توان‌ها در خطوط تولید این شرکت تولید نمی‌شود.

مطالعه بیشتر...