نمایش 9 24 36

اینورتر سه فاز (آی مستر | iMASTER) ، 4 کیلووات ، سری U1

 • توان 4 کیلووات – 5 اسب
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر سه فاز (آی مستر | iMASTER) ، 2.2 کیلووات ، سری U1

 • توان 2.2 کیلو وات – 3 اسب
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر سه فاز (آی مستر | iMASTER) ، 1.5 کیلووات ، سری U1

 • توان 1.5 کیلو وات – 2 اسب
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر سه فاز (آی مستر | iMASTER) ، 0.75 کیلووات ، سری U1

 • توان 0.75 کیلو وات – 1 اسب
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر سه فاز (آی مستر | iMASTER) ، 0.4 کیلووات ، سری U1

 • توان 0.4 کیلو وات - 0.5 اسب
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر تکفاز (آی مستر | iMASTER) ، 2.2 کیلووات ، سری U1

 • 2.2 کیلووات | 3 اسب
 • ورودی تکفاز 220 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر تکفاز (آی مستر | iMASTER) ، 1.5 کیلووات ، سری U1

 • 1/5 کیلووات | 2 اسب
 • ورودی تکفاز 220 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه

اینورتر تکفاز (آی مستر | iMASTER) ، 0.75 کیلووات ، سری U1

 • 0/75 کیلووات | 1 اسب
 • ورودی تکفاز 220 ولت
 • دارای پورت RS485
 • قابلیت کنترل PID
 • قابلیت تحمل اضافه بار تا 150 درصد برای یک دقیقه