نمایش 9 24 36

اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10-2R2G-S2-B

6,388,800 تومان
 • 2.2 کیلووات | 3HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد

اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10-1R5G-S2-B

6,177,600 تومان
 • 1.5 کیلووات | 2HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد

اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R7G-S2-B

4,791,600 تومان
 • 0.75 کیلووات | 1HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد

اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات 0.5 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R4G-S2-B

4,541,000 تومان
 • 0.4 کیلووات | 0.5HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد

اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD10-2R2G-4-B

7,246,800 تومان
 • 2.2 کیلووات | 3HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد

اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD10-1R5G-4-B

6,705,600 تومان
 • 1.5 کیلووات | 2HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد

اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD10-0R7G-4-B

6,626,400 تومان
 • 0.75 کیلووات | 1HP
 • الگوریتم  کنترلی V/F
 • بیش از 10 عملکرد حفاظتی از قبیل اضافه جریان، اضافه بار و غیره
 • ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال
 • یونیت ترمز داخلی با قابلیت اتصال مقاومت ترمز
 • قابلیت PID کنترل داخلی
 • کنترل سرعت 16 پله ای
 • پروتکل ارتباطی Modbus RTU
 • فیلتر EMC داخلی و قابلیت نصب چوک ورودی به صورت آپشنال
 • خنک کنندگی طبیعی یا هوا خنک: در درایوهای تک فاز 220 ولت تا توان 0.75 کیلووات
 • خنک کاری با فن: در درایوهای سه فاز 380 ولت تا توان 2.2 کیلووات
 • طراحی کامپکت و فضای نصب کمتر
 • کی پد جداشونده و ولوم استاندارد