نمایش 1–48 از 103 نتیجه

نمایش 9 24 36

درایو سه فاز 22 کیلووات 30 اسب فیلتر دار زیمنس SIEMENS-V20

 • 22 کیلووات | 30HP سنگین کار
 • 30 کیلووات | 40HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

درایو سه فاز 22 کیلووات 30 اسب زیمنس SIEMENS-V20

 • 22 کیلووات | 30HP سنگین کار
 • 30 کیلووات | 40HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

درایو سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب فیلتر دار زیمنس SIEMENS-V20

 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین کار
 • 22 کیلووات | 30HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

درایو سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب زیمنس SIEMENS-V20

 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین کار
 • 22 کیلووات | 30HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 710 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 710 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 400 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 630 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 630 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 355 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 560 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 560 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 315 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 500 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 500 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 250 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 450 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 450 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 250 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 400 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 400 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 200 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 355 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 355 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 200 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 315 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 315 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 160 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 250 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 250 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 132 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 200 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 200 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 110 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 160 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 160 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 90 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 132 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 132 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 75 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 110 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 110 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 55 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 90 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 90 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 45 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 75 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 75 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 37 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 55 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 55 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 30 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال زیمنس 45 کیلووات SIEMENS SOFT STARTER

 • توان خروجی 45 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 22 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC